יום א', ב’ בניסן תשע”ח
דף הבית משולחן המנהלת מידע להורים טפסים וחוזרים גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר
הרב גץ השאיר בעקבותיו חותם בלב רבבות אנשיםבשירה,בלימוד תורה, במעשי חסד, בפעולות גבורה ובצניעות יתירהבמנהרות הכותל ובשדות הגליל, בבתי המדרש וברחבת התפילה, בצפון תוניס וביומן הכותלהרב השאיר אחריו כתיבה מקיפה ביותר בכל תחום כמעט ,מהשקפת עולם עד מעשיםופרקטיקה בזוגיותקטעי וידאו נדירים משלל אירועים בחייו, יחד עם תמונות החושפות את הנגלה והנסתר בחייואישיותו רחבה וגופו קטן מלהכיל את גודל הרוח הנפלא שהיה צפון בתוכו...
קרא עוד...
הדמויות השנתיות של החמ"ד לשנת תשע"ז הם הרב שלמה והרבנית צפיה גורןהרב שלמה גורן כיהן במשך שנים רבות כרב הראשי לצה"ל וכרב הראשי לישראל ונצרב בזיכרון העם היהודי בתקיעת השופר ברגע שחרור הכותל המערבי הרבנית צפיה גורן הייתה אשת חינוך גדולה וכיהנה כנשיאת תנועת האישה הדתית 'אמונה'על תרומתם הכבירה למדינת ישראל לעם ישראל ולתורת ישראל, נבחרו הרב והרבנית להוות דמויות מופת שלאורם נחנך השנה את ילדי החמ"ד בכל מוסדות החינוך הדתי.
קרא עוד...
במסגרת תוכנית רב-שנתית לטיפוח זהות ציונית דתית לתלמידי החמ"ד, בחר מניהל החמ"ד לעסוק בשנת הלימודים תשע"ו בדמותם של הרב והרבנית יוסף וברכה קאפח זצ"ל - קורות חייהם, פועלם, מפעליהם ואישיותם המיוחדת.
קרא עוד...
הודעות חשובות
מהנעשה במשפחת ממ"ד "אור השרון"
פינת רב בית הספר
מדענים צעירים וחוקרים ב"אור השרון"
הנהגת תלמידים
חינוך מתוך אמונה
מבט לחודש
מרחבי כיתות
תרגיל למידה בשעת חירות תשע"ח
תחומי דעת
הספרייה שלנו
חידה שבועית
משולחנה של היועצת
קרן קרב
אינטרנט בטוח
למידה בשעת חירום
ארכיון תשע"ה
ארכיון תשעו