יום א', ב’ בניסן תשע”ח
דף הבית משולחן המנהלת מידע להורים טפסים וחוזרים גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר
בניית יכולת לקבל את פרטי חיינו באהבה, על ידי הכרת יסודות האמונה

אמונה ושיתוף והשתתפות נושאים אלו פותחים את שנת הלימודים ומהווים הזדמנות להיכרות מחודשת עם האני ועם הקבוצה. האמונה היא הכוח המחיה של כל אחד מאיתנו. האמונה מעניקה לנו את הביטחון הנדרש לנו בעצם קיומנו ובמערכת היחסים שלנו עם הסביבה. לא במקרה למילים 'אמון' ו'אמונה' יש שורש משותף. בזכות האמונה יש לנו אמון בעצמנו ובזולתנו. אמון זה הוא הבסיס ליצירת קשר נכון ובריא עם הסביבה. לאדם שמאמין בעצמו ומודע לכישרונותיו וליכולותיו יש את היכולת להיות אדם פעיל ותורם לחברה (חשוב להדגיש שחלק חשוב באמונה הוא ההבנה שהכישרונות שלי הם מתנה שניתנה לי מה', המתנה הזו היא למעשה השליחות שלי מאת ה'. עליי מוטלת האחריות להשתמש במתנה הזו בדרך הנכונה). בתחילת השנה נבנית הקבוצה החברתית הכיתתית. חברי הקבוצה נדרשים להביא את עצמם לידי ביטוי ועם זאת לקבל את שאר חברי הקבוצה ולשתף איתם פעולה. אם כן, נדרש אמון בעצמי ואמון בזולתי. קבוצה שאין יחסי אמון בין חבריה תתקשה לקיים את עצמה. השיתוף וההשתתפות הבריאים הם הביטוי המעשי ליצירת מערכת היחסים וקשרי הגומלין בקבוצה הבונה את יחסי האמון בין חבריה. השילוב עם ערכי מפתח הלב אנו רואים באמונה בסיס חשוב התורם להעמקת הערכים של שיתוף והשתתפות ומעורבות חברתית. במקביל לכך אנו רואים כיצד פעולות חברתיות והעמקת הערכים של שיתוף והשתתפות ומעורבות חברתית יכולות לתרום להעמקת האמונה במובנים המעשיים שלה בהסתכלות התלמיד כלפי עצמו וכלפי סביבתו.